Hurtigin lastenkoti

Itsenäistyminen ja jälkihuolto

Hurtigin lastenkodissa itsenäistymisen tukeminen nähdään tärkeänä osana ikätasoista kehittymistä. Lastenkodin arjessa harjoitellaan kotiaskareiden hoitamista ja tuetaan nuoria vastuunottamisessa itsenäistymisen kannalta tärkeillä osa-alueilla. Lastenkodin yhteydessä sijaitsevassa erillisessä asunnossa 17 vuotta täyttäneillä nuorilla on mahdollisuus harjoitella itsenäistymisen ensiaskeleita ja vahvistaa lastenkodin puolella opittuja itsenäistymisen kannalta keskeisiä taitoja. Samaisessa asunnossa nuorella on mahdollisuus asua jälkihuollon tukitoimena 21-vuotiaaksi asti.

Asumisharjoitteluasunnossa itsenäistyvää tai jälkihuollossa olevaa nuorta tuetaan ja ohjataan OMA KOTI-mallin mukaisesti:

O – Opiskelu tai työ     K – Kaupassa käynti ja ruoan laitto
M – Minun sosiaalinen verkostoni     O – Oman kodin hoito
A – Arjenhallinta     T – Talous- ja pankkiasiat
     I – Itsestä huolehtiminen