Hurtigin lastenkoti

Hurtigs barnhem

Hurtigs barnhem är en tvåspråkig barnskyddsanstalt, som upprätthålls av en privat stiftelse, Stiftelsen hemmet för Värnlösa barn i Grankulla. Barnhemmet startade sin verksamhet i Grankulla för hundra år sedan, har 7 platser och erbjuder barn och ungdomar kort- eller långvarig vård. Vi är inte rädda för utmaningar med att ta hand om barn och unga, som är psykiskt traumatiserade eller med beteendestörningar och kan erbjuda dem helande vård. En central del av vården är en vuxenledd korrigerande vardag med regler och gränser. Barnhemmet utstrålar hemtrevnad.

Det finns lediga platser. Välkommen att bekanta er!