Hurtigin lastenkoti

Egenvårdar-arbete

Alla barn och unga på Hurtigs barnhem har en egenvårdare. Denna vårdform grundar sig på en möjlighet till ersättande av en eventuell skadad anknytning i barnets tidiga barndom. I växelverkan med sin egenvårdare ges barnet erfarenhet av en trygg och varaktig kontakt med en vuxen. Egenvårdaren har huvudansvaret för skötseln av barnets angelägenheter och svarar för kontakten med barnets familj och övriga nätverk. Egenvårdaren ansvarar för barnets skriftliga vårdplan och deltar i de regelbundna möten som ordnas med nätverken i barnets liv. De ”egenvårdarkvällar”, som regelbundet ordnas en gång i månaden, är avsedda inte bara som förströelse för barnet utan också för att förstärka  och fördjupa kontakten mellan barnet och egenvårdaren.