Hurtigin lastenkoti

Familjearbete

Familjearbete görs enligt familjens resurser och behov och planeras individuellt för var och en. Syftet med ett gott samarbete är att med hjälp av det, kunna ge barnet en adekvat vård och fostran, att stöda dess utveckling och att stärka föräldrarollen samt stöda växelverkan mellan olika familjemedlemmar och andra för barnet viktiga människorelationer. Kontakten med familjerna är beroende av deras egna önskemål och behov och skräddarsys alltid individuellt med tanke på barnets och familjens kapacitet, resurser och behov.