Hurtigin lastenkoti

Praktisk verksamhet

Praktisk verksamhet är en viktig del av vården på Hurtigs barnhem. Genom den får barnet uppleva känslor av att lyckas, stärka sitt självförtroende,  utveckla sin förmåga att verka tillsammans i grupp samt lära sig att kunna uttrycka sina känslor och tankar. I barnhemmets nedre våning finna ett stort hobbyrum med möjlighet att spela innebandy, pingis, innefotboll, lyfta tyngder och leka olika lekar. Barnhemmets stora gård erbjuder utrymme och möjlighet till olika utelekar och spel. På vintern finns flere skridskoplaner i närheten och om man vill skida terräng- eller slalom finns möjlighet inom räckhåll.

Barnens hobbyverksamhet understöds och varje barn har möjlighet att utöva den form av idrott eller annan form av hobbyutövning som han/hon är intresserad av, såsom musik, bildkonst, idrott, ridning osv. Många hobbyformer kan utövas i närheten av barnhemmet.

Regelbundna utfärder och resor är viktiga för gemenskapen mellan barn och vuxna och mellan barnen sinsemellan. Den stärker växelverkan mellan alla parter och utvecklar förmågan att knyta vänskapsband.