Hurtigin lastenkoti

Kontaktuppgifter och platsförfrågningar

Hurtigs barnhem
Bolagsvägen 29
02700 Grankulla
tel 040-5735864
koti@hurtiginlastenkoti.fi

Petri Heikka, föreståndare; petri.heikka@hurtiginlastenkoti.fi  tel.044 244 7911
Nina Satokangas,  ansvarig ledare; nina.satokangas@hurtiginlastenkoti.fi

Skicka feedback