Hurtigin lastenkoti

Personal

Vår personal utgörs av en arbetsgrupp på 8 personer med lång erfarenhet av barnskyddsarbete samt en kock. Alla sju ledare (av vilka en är ansvarig ledare) är socionomer med  YH-examen och föreståndaren är pol.kand och har en lång erfarenhet av praktiskt socialarbete. Personalen får regelbundet psykiatrisk konsultation, grupp- och enskild arbetshandledning samt olika former av skolning som upprätthåller och förstärker yrkeskickligheten.