Hurtigin lastenkoti

Självtändighetsträning

Vid 17-års ålder, har en ungdom möjlighet att träna självständigt boende i en bostad, som är direkt ansluten till barnhemmet. Bostadens läge ger möjlighet till så mycket stöd från de vuxna som den unga personen behöver och planen för träningen sker individuellt för varje enskild ungdom med hänsyn till hans/hennes kapacitet och behov av stöd. Bostaden kan vid behov också användas för eftervård.