Hurtigin lastenkoti

Verksamhet som stärker gemenskapskänsla och människorelationer

Barnen bygger upp sin vardag tillsammans med de vuxna och de andra barnen. Gemensam verksamhet på barnhemmet är t.ex de s.k. ”husmöten” som hålls varje vecka och där barnen får komma fram med egna önskemål, tankar och förslag till de vuxna. Barnen får vara ”sekreterare” i tur och ordning på mötena. Barnen får på basen av eget intresse delta i planering av gemensamma resor och utfärder,  vad man skall göra under sina egenvårdarkvällar, hur helgdagar skall firas osv. Planeringen och förverkligande tillsammans med barnen, uppmuntrar dem till att kunna förbinda sig och ger verktyg för utvecklandet av den gemensamma verksamheten. Barnet känner att man hör på honom/henne och ges en möjlighet att vara en viktig kugge i planeringsarbetet. En viktig årligen återkommande tradition är julkaffet, dit barn, som tidigare bott på barnhemmet inbjuds.