Hurtigin lastenkoti

Omahoitajuus

Hurtigin lastenkodissa jokaiselle lapselle on nimetty omahoitaja. Omahoitajuus on keskeinen hoitomuoto lapsen kanssa työskentelyssä. Hoitomenetelmä perustuu kiintymyssuhdeteoriaan, jossa omahoitajan tärkeä tehtävä on muodostaa lapsen kanssa turvallinen ja korjaava kiintymyssuhde. Tämän vuorovaikutuksellisen kiintymyssuhteen myötä lapselle annetaan korjaavia ja eheyttäviä kokemuksia sijoituksen aikana. Omahoitajalla on pääasiallinen vastuu lapsen asioiden hoitamisesta ja hän tekee tiivistä yhteistyötä lapsen läheisverkoston ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Omahoitajaillat, joita vietetään kerran kuukaudessa sekä arjessa säännöllisesti toteutuvat omahoitajahetket ovat tärkeitä omahoitajasuhteen vahvistamiselle ja kehittämiselle.