Hurtigin lastenkoti

Perhetyö

Perhetyötä tehdään perheen voimavarojen mukaan ja se suunnitellaan vastaamaan jokaisen perheen yksilöllisiä tarpeita. Hurtigissa lapsen perhe nähdään kasvatuskumppanina ja perheen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koko sijoituksen ajan. Perhetyön tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen yhteistyössä tapahtuva hoito ja kasvatus, vanhemmuuden ja perheen vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä perheenjäsenten ja lapselle muiden merkityksellisten ihmissuhteiden tukeminen. Perhetyössä korostuvat perheen ja nuoren voimavarat sekä myönteinen muutos. Sijoituksen aikaisen perhetyön tavoitteena on luoda suotuisat edellytykset lapsen kotitumiselle sekä vahvistaa arjen rakenteita ja käytäntöjä perheen vuorovaikutusta tukevaksi.

Perhetyössä hyödynnetään lisäksi SILTA-mallin työmenetelmiä. SILTA-työn tavoitteita ovat lapsen elämäntarinan eheytyminen menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa sekä sillan rakentaminen lapsen, hänen vanhempiensa ja työntekijän välille. SILTA-mallin teoreettisena kivijalkoina ovat perheterapeuttinen viitekehys, narratiivisuus ja dialogisuus. Keskeistä SILTA-mallissa on kokemuksi kohdatuksi tulemisesta osallistujien välillä sekä lapsen ja perheen elämästä kertovien yhteisten tarinoiden jakamisesta.

Vanhempien kanssa tehtävässä perhetyössä hyödynnetään VOIKUKKIA-menetelmää, jonka tarkoitus on vahvistaa sijoitettujen lasten vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta.