Hurtigin lastenkoti

Yhteisöllisyys

Lapset rakentavat arkeaan yhdessä aikuisten ja muiden lasten kanssa. Yhteisöllisyys näkyy lastenkodin arjessa muun muassa viikkottaisina kotikokouksina. Jokaisella lapsella on oman kiinnostuksensa mukaan mahdollisuus osallistua esim. retkien, omahoitajapäivien ja juhlapyhien suunnitteluun ja sisältöön. Yhdessä suunniteltu ja toteutettu toiminta kannustaa lapsia sitoutumaan ja tarjoaa työkaluja yhteisen toiminnan kehittämiseen. Lapsi tulee kuulluksi ja on ikätasonsa mukaisesti tärkeä osa suunnittelutyötä. Tärkeäksi perinteeksi ovat muodostuneet myös joulukahvit, jonne ovat tervetulleita lastenkodissa aikaisemmin asuneet lapset. Yhdessä työryhmän kanssa ja lasta kuunnellen pohditaan, mitkä ovat kullekin sopivia ja hoitoa tukevia yhteisöllisyyden toimintamuotoja.

Yhteisöllisyyttä ja kasvatuskumppanuutta edistää myös perhepäivällinen, joka järjestetään Hurtigin lastenkodissa neljä kertaa vuodessa. Perhepäivälliselle ovat tervetulleita lapsen vanhemmat, sisarukset ja muut tärkeät läheiset ihmiset.